24 mei 2023

Algemene voorwaarden cursus edelsmeden

GOUDSMEDERIJ VAN SLAGMAAT

Algemene voorwaarden Cursus en gebruik atelierruimte van Goudsmederij Van Slagmaat

1. Aanmelden

Inschrijven of aanmelden betekent dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

1.1 Alleen volledig ingevulde aanmeldingen worden geaccepteerd.

1.2 Er geldt een maximum van 10 cursisten per groep.

1.3 Als een cursus vol is, kunt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst worden.

1.4 Deelname aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Geldigheid inschrijving

2.1 Na uw aanmelding en betaling via de website ontvangt u een mail van Goudsmederij Van Slagmaat met een definitieve bevestiging.

2.2 Prijzen

De genoemde prijzen gelden voor het cursusjaar  2023.

2.3 Locatie

De cursussen worden gehouden in het atelier op het volgende adres: Scheldestraat 24, 6882 NE, te Arnhem. U kunt de auto gratis parkeren.

3. Voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken

3.1 Cursisten binden zich voor de totale duur van de door hen gekozen cursus of aantal lessen. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken door de cursist blijft de betalingsverplichting van het volledige bedrag bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. 

3.2 Uitval lessen

De docente zal op de genoemde lesdagen gedurende de lestijden aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal een vervangende lesdag worden gehouden of voor een vervangende docent worden gezorgd.

3.3 Ziekte en verhindering

Bij ziekte of verhindering van de cursist wordt er per cursus de mogelijkheid geboden tot het volgen van 1 inhaalles in overleg. Gemiste lessen kunnen ook niet meegenomen worden naar het volgende cursusseizoen. Gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend.

4. Gereedschappen en materialen

In het atelier zijn de gereedschappen aanwezig die nodig zijn voor het volgen van de cursussen edelsmeden. Materialen zoals zilver en/of goud zijn voor eigen rekening van de cursist. 

5.Aansprakelijkheid

Het volgen van een cursus edelsmeden is geheel voor eigen risico. Tijdens de lessen zal er veel aandacht aan veiligheid besteed worden. Goudsmederij Van Slagmaat is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of verwonding tijdens de lessen. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade als ziekteverzuim of medische kosten.

5.1 Schade

Schade, als gevolg van onoplettendheid en onverantwoordelijk gebruik, toegebracht aan gereedschappen, werkbanken of de werkruimte, worden door Goudsmederij Van Slagmaat verhaald op de cursusdeelnemer. Wij raden aan u altijd WA te verzekeren.

6. Veiligheid

Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Houd daarom altijd rekening met uw eigen veiligheid en die van uw medecursisten. Het dragen van een veiligheidsbril is daarom verplicht bij het werken met elektrisch gereedschap. Draag dichte schoenen, beschermende kleding, schort of stofjas en draag geen loshangend lang haar.

7. Vakanties en geen lessen

Tijdens de landelijke en door de Rijksoverheid vastgelegde vakanties volgens regio zuid geven wij geen les. Overige dagen zullen tijdig besproken worden met de deelnemers.